Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Prijzen en bestelling

Alle prijzen zijn in euro’s inclusief btw. De prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijsstijgingen. Bestellingen kunnen gedaan worden via de website www.sieradenstulpje.nl of e-mail info@sieradenstulpje.nl. De te bestellen artikelen zijn uitsluitend bedoeld voor privé gebruik en derhalve niet bestemd voor handelsdoeleinden. Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van ’t Sieradenstulpje en sluit u uw eventuele eigen algemene voorwaarden uit.

 

Artikel 2 - Bezorging en bezorgkosten

De bestelde artikelen worden na ontvangst van de betaling binnen 3 werkdagen via Postnl verzonden, tenzij anders overeen gekomen. Wij hanteren de tarieven van Postnl. De verzendkosten worden automatisch berekend op basis van het gewicht van uw bestelling. Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van brievenbuspost. Indien u uw bestelling komt afhalen vervallen de verzendkosten.

‘t Sieradenstulpje is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen van leveringen via Postnl.

 

Artikel 3 – Levering

De bestelde artikelen worden na ontvangst van de betaling binnen 3 werkdagen verzonden. Het kan voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is. In dat geval krijgt u daarvan bericht en wordt u op de hoogte gehouden van de levertijd en houdt het ‘t Sieradenstulpje uw bestelling aan. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op annulering of enig andere aanspraak. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

 

Artikel 4 – Betaling

Bestellingen kunt u eenvoudig betalen middels een bankoverschrijving naar Rabobank rekeningnummer 1617.28.383 ten name van ’t Sieradenstulpje / G.G. van Vliet te Zijderveld en o.v.v. het factuurnummer. In geval van niet tijdige betaling, binnen 5 werkdagen, wordt uw bestelling geannuleerd.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Misverstanden, beschadigingen, vertragingen of door het niet juist overkomen van bestellingen en communicatie ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen de klant en ‘t Sieradenstulpje, dan wel tussen ‘t Sieradenstulpje en derden, voor zover het betrekking heeft op dat moment met lopende overeenkomst tussen klant en ‘t Sieradenstulpje, is ‘t Sieradenstulpje niet aansprakelijk.

Eventuele schade of vermissing, ontstaan tijdens transport van de goederen naar de klant vallen niet onder de verantwoording van ’t Sieradenstulpje. Iedere tekortkoming, die niet aan ‘t Sieradenstulpje kan worden toegerekend dient te worden beschouwt als overmacht, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van ‘t Sieradenstulpje. Bij schuld, te wijten aan ’t Sieradenstulpje, is de aansprakelijkheid van ’t Sieradenstulpje beperkt tot ten hoogste het bedrag wat beide partijen zijn overeengekomen in de bestelling.

Sieradenstulpje sluit iedere verantwoordelijkheid van schade en/of letsel voortvloeiende uit het gebruik van een geleverd artikel uit. Het gebruik van een geleverd artikel, hieronder tevens begrepen het gebruik van kinderartikelen, valt onder de verantwoordelijkheid van koper, danwel gebruiker, of ouders / verzorgers van gebruiker.

 

Artikel 6 - Retourneren

U heeft het recht artikelen binnen 8 dagen na ontvangst te ruilen of te retourneren. U dient dit binnen 72 uur na ontvangst per e-mail kenbaar te maken: info@sieradenstulpje.nl. Het retourneren zal alleen dan plaats kunnen vinden als uw mail daadwerkelijk en tijdig bij het ‘t Sieradenstulpje is aangekomen. In de mail geeft u aan welke artikelen u wilt omruilen o.v.v. factuurnummer en artikelnummer. U kunt de artikelen binnen 8 dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. Alle kosten voor terugzending komen voor rekening van de koper. Het terug te ontvangen bedrag (exclusief de verzendkosten) zal binnen 5 werkdagen nadat het betreffend artikel ongeschonden bij het ‘t Sieradenstulpje is terugbezorgd, op de rekening van de koper worden teruggestort.

 

Artikel 7 - Annulering van uw geplaatste bestelling

Vanaf de datum waarop u uw order heeft geplaatst, kunt u uw order binnen 24 uur annuleren. Orders dienen via e-mail te worden geannuleerd: info@sieradenstulpje.nl

 

Artikel 8 - Privacy-beleid

Dit privacybeleid is van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie en wordt niet verstrekt aan derden.

 

Privacy en Internet

Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u door ‘t Sieradenstulpje. ‘t Sieradenstulpje gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft, deze wordt uitsluitend intern gebruikt.

 

Artikel 9 -Toe te passen recht

Wanneer zich een geschil met een klant voordoet, zal ’t Sieradenstulpje zich inzetten om dit in onderling overleg naar redelijkheid en billijkheid op te lossen. Op allen rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, alsmede deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle aanbiedingen op www.sieradenstulpje.nl zijn inclusief btw.

Webwinkel beginnen?